સંસદમાં 18થી 22 સપ્ટેમ્બરે મળશે ‘વિશેષ સત્ર’: 4 બિલ પર વિગતવાર ચર્ચા થશે

કેન્દ્ર સરકારે 18થી 22 સપ્ટેમ્બર સુધીમાં સંસદના વિશેષ સત્રનો પ્રસ્તાવિત એજન્ડા જાહેર કર્યો છે. આ અંગે માહિતી આપતા કેન્દ્ર સરકારે જણાવ્યું કે, પ્રથમ દિવસે લોકસભા અને રાજ્યસભામાં 75 વર્ષમાં સંસદની યાત્રા પર ચર્ચા થશે. આ દરમિયાન બંધારણ સભાને લઈને આજ સુધીની સંસદીય યાત્રા પર વાત કરાશે. જ્યારે સત્ર દરમિયાન ચાર બિલ રજૂ થશે.
એ નોંધનીય છે કે મોદી સરકાર દ્વારા બોલાવવામાં આવેલા આ પાંચ દિવસીય વિશેષ સત્રના એજન્ડાને લઈને વિપક્ષ સતત સવાલો ઉઠાવી રહ્યો હતો. કોંગ્રેસ દ્વારા સરકારને નિશાન બનાવવામાં આવી રહી હતી. વિપેક્ષે માંગ કરી હતી કે સરકાર એજન્ડા જાહેર કરે. હવે મોદી સરકારે આ અંગેનો પ્રસ્તાવિત એજન્ડા બહાર પાડ્યો છે.
આ વિશેષ સત્ર દરમિયાન રાજ્યસભામાં એડવોકેટ્સ (એમેન્ડમેન્ટ) બિલ 2023 અને પ્રેસ એન્ડ પીરિયોડિકલ રજિસ્ટ્રેશન બિલ 2023, મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર અને અન્ય ચૂંટણી કમિશનર (નિયુક્તિ, સેવાની શરતો અને કાર્યકાળની મુદત) બિલ 2023 પર વિશેષ સત્રમાં ચર્ચા કરાશે. આ બિલ અગાઉ રાજ્યસભામાં રજૂ કરાયા હતા હવે તેની વિશેષ સત્રમાં ચર્ચા કરાશે.