ઈન્ટરનેશનલ ઓલિમ્પિક કમિટી (IOC)એ જણાવ્યું હતું […]